Hírek

Aktuális információk és események önkormányzata Imreg-ban.

Otvorili sme online podateľňu tlačív

Vážení občania, pripravili sme pre Vás modul Podateľňa tlačív. Tieto tlačivá si môžete stiahnuť, vyplniť elektronicky a odoslať obci cez formulár na webstránke. Ako to funguje? Funguje to jednoducho. Na stránke si vyhľadáte tlačivo, ktoré potrebujete a stiahnete si ho. Tlačivo je možné vyplniť priamo v počítači bez toho, aby ste ho museli vytlačiť. Ak… Bővebben

Prerušenie distribúcie elektriny 12.januára a 14.januára 2022

Vážení občania, oznamujeme Vám, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom: v termíne 12.januára 2022 od 08:20 h do 15:00 h dokument:  v termíne 14.januára 2022 od 08:10 h do 15:30 h dokument: 

Kultúrny dom Brehov- SO 01 Zateplenie a SO 02 Stavebné úpravy

Program, opatrenie: Poskytnutie podpory z prostriedkov Enviromentálneho fonduCieľ projektu: Zateplenie stien a rekonštrukcia stropov a strechy, výmena okien a dvier, modernizácia zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla.                       Celkové výdavky projektu:            222 294,74 EURPožadovaná výška dotácie:          211 180,00 … Bővebben

Výstavba oddychového spoločeského priestranstva v strede obce

Program, opatrenie: Poskytnutie dotácie na základe uznesenia vlády číslo 216 zo dňa  15.05.2019Cieľ projektu: Výstavba oddychového spoločenského priestranstva v strede obce.                          Celkové výdavky projektu:            10 000,00 EURPožadovaná výška dotácie:          10 000,00 EURSúčasný stav:  schválená dotácia vo výške… Bővebben

Rekonštrukcia interiéru materskej školy

Program, opatrenie: žiadosť o poskytnutie dotácii v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republikyCieľ projektu: Rekonštrukcia interiéru MŠ                           Celkové výdavky projektu:            12 000,00  EURPožadovaná výška dotácie:          10 800,00 EURSúčasný stav:  schválená dotácia vo výške 9000,00 EUR  

Detský svet v Brehove

Program, opatrenie: Výzva Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019. Cieľ projektu:   je aktívne trávenie voľného času detí a mládeže , uprednostnenie zábavno- výchovných aktivít pred pasívnym trávením voľného času- fajčenie, alkohol, sledovanie televízie a internetu ako… Bővebben

Rozšírenie Kamerového systému v obci Brehov

Správa o realizácii projektu a jeho výsledkoch Program, opatrenie: Výzva Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2016.                       Celkové výdavky projektu:              11 412,49… Bővebben

Kamerový systém obce Brehov

Program, opatrenie:  Výzva Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2015.Cieľ projektu: Kamerový systém obce Brehov – cieľom je zabrániť ničeniu majetku obce, zabezpečiť jej ochranu a predísť vandalizmu, ktorá sa v poslednej dobe veľmi výrazne prejavuje… Bővebben