Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Brehov.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom Brehov 1 Brehov, ČOM: 0000519245, EIC: 24ZVS0000020150H Brehov 1 Brehov, ČOM: 0000566374, EIC: 24ZVS0000075587Y Brehov 1 Brehov, ČOM: 0000519234, EIC: 24ZVS0000020111R Brehov 1 Brehov, ČOM: 0000566370, EIC: 24ZVS00000755827 Brehov 1 Brehov, ČOM: 0000566386, EIC: 24ZVS0000075606J Brehov 188 Brehov,… Čítať viac

Moja obec v štatistikách

Štatistický úrad SR predstavuje obce a mestá v novej podobe. Vybrané štatistické ukazovatele o samosprávach sú obohatené o vizuálny rozmer. Jednoduchou a ľahko čitateľnou formou sú prezentované zaujímavé číselné údaje z vybraných štatistických oblastí, ktoré sú dostupné na najnižšej územnej úrovni. Štatistické ukazovatele sú zobrazené v grafoch. Okrem voľby územného parametra, ktorý umožňuje výber ktorejkoľvek slovenskej obce či mesta,… Čítať viac

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom : od 20.01.2023 07:30 do 20.01.2023 16:00 v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom : od 02.02.2023 08:00 do 02.02.2023 16:00

OZNAM

Vážení občania, Obecný úrad Brehov oznamuje, že: od 04. januára 2023  do 05. januára 2023, bude z dôvodu čerpania riadnej dovolenky ZATVORENÝ! V nevyhnutných prípadoch nás môžete kontaktovať na tel. čísle: 0915/945 210

Odpočet vodomerov

Oznamujeme občanom, že od 05. do 09. decembra 2022 v pracovných dňoch, v čase od 8:00 do 15:00 hodiny sa uskutoční odpočet vodomerov v obci. Žiadame občanov, aby sprístupnili vodomery a tým umožnili odčítanie. V prípade, že pri odpočte spotreby vody nebudete prítomný na adrese, stav vodomeru je potrebné nahlásiť na obecnom úrade.

voda

OPRAVA VODOJEMU

Vážení spoluobčania ! Z dôvodu avizovanej opravy vodojemu vás chceme informovať o odstávke prísunu vody do našej obce. Odstávka vody bude uskutočnená 21.11.2022. Vodojem je však naplnený pitnou vodou to znamená, že ešte približne 1-2 dni bude pritekať do obce zostatková pitná voda. Po úplnom vyprázdnení vodojemu pristúpime k samotnej oprave, ktorá bude trvať približne… Čítať viac