OZNAM

Ezt a bejegyzést automatikus fordítással fordíthatja le.

Vážení občania,

Obecný úrad Brehov oznamuje, že:

od 04. januára 2023

 do 05. januára 2023,

bude z dôvodu čerpania riadnej dovolenky

ZATVORENÝ!

V nevyhnutných prípadoch nás môžete kontaktovať na tel. čísle: 0915/945 210

A tartalom készítése folyamatban van.

Közzétett 3. január 2023.
Módosítás nélkül .