Eltérően

A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Imreg.

Cím

Közzétett

VOĽBY 2022 DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

16.6.2022

Nové voľby

18.2.2017

Komunálne voľby 2014

18.2.2014