Ugrás a tartalomra

Közgyűlés

A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Imreg.

Cím

Közzétett

Mellékletek

Leírás

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2024

o vyhlásení záväznej časti  Zmien a doplnkov č. 2  Územného plánu obce Brehov, ktorým sa vymedzujú záväzné časti  Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Brehov a ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/2014, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Územného  plánu  obce Brehov a VZN č.4/2022 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov  č.1 Územného  plánu  obce Brehov.

Mellékletek

Leírás

Návrh VZN č.4 o vyhlásení záväznej časti  Zmien a doplnkov č. 1  Územného plánu obce Brehov, ktorým sa vymedzujú záväzné časti  Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Brehov a ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/2014, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Územného  plánu  obce Brehov.