Výzva na vykonanie výrubu /okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky

25.4.2023-én brehov_obec kiadásában.

Ezt a bejegyzést automatikus fordítással fordíthatja le.