Kötelező nyilvánosságra hozatal

A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Imreg.

Cím

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

Közzétett

Dodatok č.1/2023

ID: 34/2022 – FÚRA s.r.o

29.11.2022

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 29.11.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Imreg

Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376

Beszállító FÚRA s.r.o

Beszállító - székhely SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Beszállító - IČO 36211451

Mellékletek

Leírás

k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladanie s odpadmi

Zmluva o dielo

ID: 2022/33 – TRV Izolácie s.r.o.

9 688,59 €

23.11.2022

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 23.11.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 9 688,59 €

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Imreg

Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376

Beszállító TRV Izolácie s.r.o.

Beszállító - székhely Hlavná 155/45, 076 16 Stanča

Beszállító - IČO 45660417

Mellékletek

Leírás

Podzemná nádrž pitnej vody v obci Brehov

Mandátna zmluva č.15/2022

ID: 32/2022 – Ing. Iveta Sabaková

1 000,00 €

7.11.2022

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 4.11.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1 000,00 €

DPH kulcs Nem DPH-fizető

Vevő Önkormányzat Imreg

Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376

Beszállító Ing. Iveta Sabaková

Beszállító - székhely Agátová 10, 075 01 Trebišov

Beszállító - IČO 33157413

Mellékletek

Leírás

uzatvorená podľa §566 a nasl. Obchodného zákonníka

Zmluva o budúcej zmluve o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejného vodovodu

ID: 31/2022 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

3.11.2022

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 2.11.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Imreg

Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376

Beszállító EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

Beszállító - székhely Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

Beszállító - IČO 31714030

Mellékletek

Kúpna zmluva

ID: 30/2022 – M.A.D.D. FRUIT

26.10.2022

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 26.10.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Imreg

Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376

Beszállító M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.

Beszállító - székhely Michalovská 10, 073 01 Sobrance

Beszállító - IČO 36730866

Mellékletek

Zmluva o dielo

ID: 29/2022 – KABYS s.r.o.

44 116,14 €

26.10.2022

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 25.10.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 44 116,14 €

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Imreg

Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376

Beszállító KABYS s.r.o.

Beszállító - székhely Okružná 11, 076 13 Byšta

Beszállító - IČO 43837476

Mellékletek

Leírás

,,Dokončovacie stavebné práce v objektoch obce Brehov„

Zmluva o dielo

ID: 28/2022 – UHRIN s.r.o.

3 600,00 €

26.10.2022

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 25.10.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 3 600,00 €

DPH kulcs Nem DPH-fizető

Vevő Önkormányzat Imreg

Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376

Beszállító UHRIN s.r.o.

Beszállító - székhely Repná 664/8, 075 01 Trebišov

Beszállító - IČO 50235052

Mellékletek

Leírás

,, Zachovanie kultúrneho dedičstva v obci Brehov„

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

ID: 27/2022 – Ing. Peter Kobzoš

500,00 €

28.9.2022

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 27.9.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 500,00 €

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Imreg

Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376

Beszállító Ing. Peter Kobzoš

Beszállító - székhely Agátová 12, 075 01 Trebišov

Beszállító - IČO 42407397

Mellékletek

Mandátna zmluva zo dňa 22.03.2022

ID: 26/2022 – Anna Olahová - ROZPOČTY

3 204,00 €

23.8.2022

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 19.8.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 3 204,00 €

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Imreg

Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376

Beszállító Anna Olahová - ROZPOČTY

Beszállító - székhely Sladkovičova 40, 075 01 Trebišov

Beszállító - IČO 35480254

Mellékletek

Dodatok č.2 k ZMLUVE č.E2037 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 17.12.2021

ID: 25/2022 – Environmentálny fond

11.8.2022

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 1.8.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs Nem DPH-fizető

Vevő Önkormányzat Imreg

Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376

Beszállító Environmentálny fond

Beszállító - székhely Martinská 49, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov

Beszállító - IČO 30796491

Mellékletek

Zmluva o poskytnutí dotácie

ID: 24/2022 – Košický samosprávny kraj

1 500,00 €

11.8.2022

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 11.7.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1 500,00 €

DPH kulcs Nem DPH-fizető

Vevő Önkormányzat Imreg

Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376

Beszállító Košický samosprávny kraj

Beszállító - székhely Nám. Maratónu Mieru 1, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Beszállító - IČO 35541016

Mellékletek

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-617/2022

ID: 23/2022 – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

11.8.2022

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 23.6.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs Nem DPH-fizető

Vevő Önkormányzat Imreg

Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376

Beszállító Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Beszállító - székhely Pribinova 2, 812 72 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Beszállító - IČO 00151866

Mellékletek

Leírás

poznámka : účtovná hodnota v €