Kötelező nyilvánosságra hozatal

A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Imreg.

Felirat

Összeg az ÁFÁ-ból

Közzétett

Dodatok č.2 k ZMLUVE č.E2037 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 17.12.2021

ID: 25/2022 – Environmentálny fond

11.8.2022

Hatálybalépés

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 1.8.2022

Összeg az ÁFÁ-ból

ÁFA kulcs Nem fizető áfa

Vevő Önkormányzat Imreg

Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376

Vállalkozó Environmentálny fond

Vállalkozó - Rezidencia Martinská 49, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov

Vállalkozó - IČO 30796491

Mellékletek

Zmluva o poskytnutí dotácie

ID: 24/2022 – Košický samosprávny kraj

1 500,00 €

11.8.2022

Hatálybalépés

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 11.7.2022

Összeg az ÁFÁ-ból 1 500,00 €

ÁFA kulcs Nem fizető áfa

Vevő Önkormányzat Imreg

Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376

Vállalkozó Košický samosprávny kraj

Vállalkozó - Rezidencia Nám. Maratónu Mieru 1, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Vállalkozó - IČO 35541016

Mellékletek

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-617/2022

ID: 23/2022 – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

11.8.2022

Hatálybalépés

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 23.6.2022

Összeg az ÁFÁ-ból

ÁFA kulcs Nem fizető áfa

Vevő Önkormányzat Imreg

Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376

Vállalkozó Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Vállalkozó - Rezidencia Pribinova 2, 812 72 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Vállalkozó - IČO 00151866

Mellékletek

Leírás

poznámka : účtovná hodnota v €

Dodatok č.1 k zmluve č.9/2022 Zmluva o dielo zo dňa 22.03.2022

ID: 22/2022 – Milan Mantič - IZO-TREND

22.7.2022

Hatálybalépés

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 21.7.2022

Összeg az ÁFÁ-ból

ÁFA kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Imreg

Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376

Vállalkozó Milan Mantič - IZO-TREND

Vállalkozó - Rezidencia Hlavná 20, 076 22 Vojčice

Vállalkozó - IČO 33146161

Mellékletek

Linked documents

Zmluva o dielo ,,Zateplenie a realizácia stavebných úprav KD v obci Brehov ,,

Zmluva o umeleckom vystúpení

ID: 21/2022 – Attila Lengyel

1 500,00 €

20.7.2022

Hatálybalépés

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 19.7.2022

Összeg az ÁFÁ-ból 1 500,00 €

ÁFA kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Imreg

Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376

Vállalkozó Attila Lengyel

Vállalkozó - Rezidencia

Vállalkozó - IČO

Mellékletek

Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu

ID: 20/2022 – Karmen Pál-Baláž - KAI Music

1 900,00 €

8.7.2022

Hatálybalépés 8.7.2022

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 13.6.2022

Összeg az ÁFÁ-ból 1 900,00 €

ÁFA kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Imreg

Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376

Vállalkozó Karmen Pál-Baláž - KAI Music

Vállalkozó - Rezidencia

Vállalkozó - IČO

Mellékletek

Zmluva o vytvorení systému na hromadné rozosielanie SMS správ, e-mailov a upozornení do aplikácií určený pre obce a ich obyvateľov

ID: 19/2022 – Alphabet group s.r.o

151,00 €

19.5.2022

Hatálybalépés

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 17.5.2022

Összeg az ÁFÁ-ból 151,00 €

ÁFA kulcs Nem fizető áfa

Vevő Önkormányzat Imreg

Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376

Vállalkozó Alphabet group s.r.o

Vállalkozó - Rezidencia Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Vállalkozó - IČO 53056043

Mellékletek

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

ID: 18/2022 – Slovak Telekom

12.5.2022

Hatálybalépés

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 10.5.2022

Összeg az ÁFÁ-ból

ÁFA kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Imreg

Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376

Vállalkozó Slovak Telekom, a.s

Vállalkozó - Rezidencia Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Vállalkozó - IČO 35763469

Mellékletek

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Brehov v roku 2022

ID: 17/2022 – Obec Brehov

500,00 €

12.5.2022

Hatálybalépés 13.5.2022

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 12.5.2022

Összeg az ÁFÁ-ból 500,00 €

ÁFA kulcs Nem fizető áfa

Vevő Reformovaná kresťanská cirkev v Brehove

Vevő - Cím Kláštroná, 076 05 Brehov

Vevő - ÁFA-azonosító 0017991

Vállalkozó Obec Brehov

Vállalkozó - Rezidencia Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Vállalkozó - IČO 00 331 376

Mellékletek

DODATOK č.1 k ZMLUVE č.E2037 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 17.12.2021

ID: 16/2022 – Environmentálny fond

3.5.2022

Hatálybalépés

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 26.4.2022

Összeg az ÁFÁ-ból

ÁFA kulcs Nem fizető áfa

Vevő Önkormányzat Imreg

Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376

Vállalkozó Environmentálny fond

Vállalkozó - Rezidencia Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava

Vállalkozó - IČO 30796491

Mellékletek

Zmluva o vytvorení aplikácie pre inteligentné telefóny určená pre obec a ich obyvateľov

ID: 15/2022 – Alphabet group s.r.o

300,00 €

28.4.2022

Hatálybalépés 29.4.2022

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 28.4.2022

Összeg az ÁFÁ-ból 300,00 €

ÁFA kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Imreg

Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376

Vállalkozó Alphabet group s.r.o

Vállalkozó - Rezidencia Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Vállalkozó - IČO 53056043

Mellékletek

Leasingová zmluva číslo LZC/22/00150

ID: 14/2022 – BKS-Leasing s.r.o

13 800,00 €

28.4.2022

Hatálybalépés 29.4.2022

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 21.4.2022

Összeg az ÁFÁ-ból 13 800,00 €

ÁFA kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Imreg

Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376

Vállalkozó BKS-Leasing s.r.o

Vállalkozó - Rezidencia Pribinova 4, 811 09 Bratislava

Vállalkozó - IČO 31644333

Mellékletek