Közgyűlés

A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Imreg.

Cím

Közzétett

VZN č.1/2022

ID: 1/2022

17.10.2022

Mellékletek

Leírás

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a  podmienky úhrady v školskej jedálni v  zriaďovateľskej pôsobnosti obce Brehov