Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce formou zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Ezt a bejegyzést automatikus fordítással fordíthatja le.

A tartalom készítése folyamatban van.

Közzétett 3. március 2023.
Módosítás nélkül .