Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Brehov.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Brehov, ktorým sa
vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Brehov a ktorým sa
mení a dopĺňa VZN č.2/2014, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Územného plánu obce
Brehov a VZN č.4/2022 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu
obce Brehov.