Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Brehov.

Nadpis

Zverejnené

VZN č.1/2022

ID: 1/2022

17.10.2022

Prílohy

Popis

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a  podmienky úhrady v školskej jedálni v  zriaďovateľskej pôsobnosti obce Brehov