Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Brehov.

Nadpis

Zverejnené

VZN č.7/2022

ID: 7/2022

16.12.2022

Prílohy

Popis

o hospodárnom nakladaní s  vodou na území Obce Brehov,  o dočasnom obmedzení užívania  vody na iné účely a o spôsobe náhradného zásobovania vodou

VZN č.5/2022

ID: 5/2022

16.12.2022

Prílohy

Popis

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a  podmienky úhrady v školskej jedálni v  zriaďovateľskej pôsobnosti obce Brehov

VZN č.4/2022

ID: 4/2022

16.12.2022

Prílohy

Popis

o vyhlásení záväznej časti  Zmien a doplnkov č. 1  Územného plánu obce Brehov, ktorým sa vymedzujú záväzné časti  Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Brehov a ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/2014, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Územného  plánu  obce Brehov.

VZN č.1/2022

ID: 1/2022

17.10.2022

Prílohy

Popis

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a  podmienky úhrady v školskej jedálni v  zriaďovateľskej pôsobnosti obce Brehov