Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Brehov.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dodatok č.1/2023

ID: 34/2022 – FÚRA s.r.o

29.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ FÚRA s.r.o

Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 36211451

Prílohy

Popis

k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladanie s odpadmi

Zmluva o dielo

ID: 2022/33 – TRV Izolácie s.r.o.

9 688,59 €

23.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.11.2022

Suma s DPH 9 688,59 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ TRV Izolácie s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 155/45, 076 16 Stanča

Dodávateľ - IČO 45660417

Prílohy

Popis

Podzemná nádrž pitnej vody v obci Brehov

Mandátna zmluva č.15/2022

ID: 32/2022 – Ing. Iveta Sabaková

1 000,00 €

7.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 4.11.2022

Suma s DPH 1 000,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ Ing. Iveta Sabaková

Dodávateľ - Sídlo Agátová 10, 075 01 Trebišov

Dodávateľ - IČO 33157413

Prílohy

Popis

uzatvorená podľa §566 a nasl. Obchodného zákonníka

Zmluva o budúcej zmluve o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejného vodovodu

ID: 31/2022 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

3.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

Dodávateľ - IČO 31714030

Prílohy

Kúpna zmluva

ID: 30/2022 – M.A.D.D. FRUIT

26.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Michalovská 10, 073 01 Sobrance

Dodávateľ - IČO 36730866

Prílohy

Zmluva o dielo

ID: 29/2022 – KABYS s.r.o.

44 116,14 €

26.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.10.2022

Suma s DPH 44 116,14 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ KABYS s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Okružná 11, 076 13 Byšta

Dodávateľ - IČO 43837476

Prílohy

Popis

,,Dokončovacie stavebné práce v objektoch obce Brehov„

Zmluva o dielo

ID: 28/2022 – UHRIN s.r.o.

3 600,00 €

26.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.10.2022

Suma s DPH 3 600,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ UHRIN s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Repná 664/8, 075 01 Trebišov

Dodávateľ - IČO 50235052

Prílohy

Popis

,, Zachovanie kultúrneho dedičstva v obci Brehov„

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

ID: 27/2022 – Ing. Peter Kobzoš

500,00 €

28.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.9.2022

Suma s DPH 500,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ Ing. Peter Kobzoš

Dodávateľ - Sídlo Agátová 12, 075 01 Trebišov

Dodávateľ - IČO 42407397

Prílohy

Mandátna zmluva zo dňa 22.03.2022

ID: 26/2022 – Anna Olahová - ROZPOČTY

3 204,00 €

23.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.8.2022

Suma s DPH 3 204,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ Anna Olahová - ROZPOČTY

Dodávateľ - Sídlo Sladkovičova 40, 075 01 Trebišov

Dodávateľ - IČO 35480254

Prílohy

Dodatok č.2 k ZMLUVE č.E2037 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 17.12.2021

ID: 25/2022 – Environmentálny fond

11.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ Environmentálny fond

Dodávateľ - Sídlo Martinská 49, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 30796491

Prílohy

Zmluva o poskytnutí dotácie

ID: 24/2022 – Košický samosprávny kraj

1 500,00 €

11.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.7.2022

Suma s DPH 1 500,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ Košický samosprávny kraj

Dodávateľ - Sídlo Nám. Maratónu Mieru 1, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 35541016

Prílohy

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-617/2022

ID: 23/2022 – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

11.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Pribinova 2, 812 72 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 00151866

Prílohy

Popis

poznámka : účtovná hodnota v €