Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Brehov.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dodatok č.5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 13.06.2016

ID: 2023/08 – NATUR-PACK

15.3.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.3.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ NATUR-PACK, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 25, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 35979798

Prílohy

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

ID: 2023/07 – DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

28.2.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.2.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Dodávateľ - Sídlo Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 45736359

Prílohy

Zmluva o budúcej zmluve č.11/2023

ID: 2023/6 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

6.2.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.2.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

Dodávateľ - IČO 31714030

Prílohy

Popis

o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejného vodovodu

Zmluva o postúpení práva povinností stavebníka č 47/7/2023/IÚ na stavbu “ Brehov- intenzifikácia vodovodu „

ID: 2023/05 – Východoslovenská vodárenská spoločnosť

6.2.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.2.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Komenského 50, 042 48 Košice

Dodávateľ - IČO 36570460

Prílohy

Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

ID: 2023/04 – Mesto Trebišov

65,00 €

6.2.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.1.2023

Suma s DPH 65,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ Mesto Trebišov

Dodávateľ - Sídlo M. R. Štefánika 204, 075 25 Trebišov

Dodávateľ - IČO 00331996

Prílohy

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

ID: 2023/03 – doc.JUDr. Jozef Sotolář

26.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ doc.JUDr. Jozef Sotolář, PhD. advokát

Dodávateľ - Sídlo Južná trieda č.1, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 31942423

Prílohy

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní č.VO-222018

ID: 2023/02 – Lungo Mare

720,00 €

26.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.1.2023

Suma s DPH 720,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ Lungo Mare, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 45, 072 36 Klokočov

Dodávateľ - IČO 47450126

Prílohy

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.29/2022

ID: 39/2022 – KABYS s.r.o.

24.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ KABYS s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Okružná 11, 076 13 Byšta

Dodávateľ - IČO 43837476

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o dielo

D O H O D A č. 23/45/010/51

ID: 2023/01 – Ústredie práce

12.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Popis

uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 5 písm. b), ods. 11, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších
zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „dohoda“)

Darovacia zmluva č. KRHZ-KE-VO-376/2022

ID: 38/2022 – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

14 359,00 €

28.12.2022

Začiatok účinnosti 19.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.6.2022

Suma s DPH 14 359,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Pribinova 2, 812 72 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 00151866

Prílohy

Z M L U V A č. 220008 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

ID: 37/2022 – Environmentálny fond

802 099,00 €

22.12.2022

Začiatok účinnosti 20.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.12.2022

Suma s DPH 802 099,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ Environmentálny fond

Dodávateľ - Sídlo Martinská 49, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 30796491

Prílohy

DOHODA č.22/45/012/30

ID: 2022/36 – Ústredie práce

20.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy