Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Brehov.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dodatok č.1 k zmluve č.9/2022 Zmluva o dielo zo dňa 22.03.2022

ID: 22/2022 – Milan Mantič - IZO-TREND

22.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ Milan Mantič - IZO-TREND

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 20, 076 22 Vojčice

Dodávateľ - IČO 33146161

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o dielo ,,Zateplenie a realizácia stavebných úprav KD v obci Brehov ,,

Zmluva o umeleckom vystúpení

ID: 21/2022 – Attila Lengyel

1 500,00 €

20.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.7.2022

Suma s DPH 1 500,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ Attila Lengyel

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu

ID: 20/2022 – Karmen Pál-Baláž - KAI Music

1 900,00 €

8.7.2022

Začiatok účinnosti 8.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.6.2022

Suma s DPH 1 900,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ Karmen Pál-Baláž - KAI Music

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o vytvorení systému na hromadné rozosielanie SMS správ, e-mailov a upozornení do aplikácií určený pre obce a ich obyvateľov

ID: 19/2022 – Alphabet group s.r.o

151,00 €

19.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.5.2022

Suma s DPH 151,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ Alphabet group s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 53056043

Prílohy

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

ID: 18/2022 – Slovak Telekom

12.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ Slovak Telekom, a.s

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Brehov v roku 2022

ID: 17/2022 – Obec Brehov

500,00 €

12.5.2022

Začiatok účinnosti 13.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.5.2022

Suma s DPH 500,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Reformovaná kresťanská cirkev v Brehove

Objednávateľ - Sídlo Kláštroná, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 0017991

Dodávateľ Obec Brehov

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Dodávateľ - IČO 00 331 376

Prílohy

DODATOK č.1 k ZMLUVE č.E2037 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 17.12.2021

ID: 16/2022 – Environmentálny fond

3.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.4.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ Environmentálny fond

Dodávateľ - Sídlo Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava

Dodávateľ - IČO 30796491

Prílohy

Zmluva o vytvorení aplikácie pre inteligentné telefóny určená pre obec a ich obyvateľov

ID: 15/2022 – Alphabet group s.r.o

300,00 €

28.4.2022

Začiatok účinnosti 29.4.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.4.2022

Suma s DPH 300,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ Alphabet group s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 53056043

Prílohy

Leasingová zmluva číslo LZC/22/00150

ID: 14/2022 – BKS-Leasing s.r.o

13 800,00 €

28.4.2022

Začiatok účinnosti 29.4.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.4.2022

Suma s DPH 13 800,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ BKS-Leasing s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Pribinova 4, 811 09 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31644333

Prílohy

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Brehov v roku 2022

ID: 13/2022 – Obec Brehov

2 000,00 €

27.4.2022

Začiatok účinnosti 25.4.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 25.4.2022

Suma s DPH 2 000,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ PRO CULTURA IMREGH

Objednávateľ - Sídlo Kláštorná 21/2, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 50617435

Dodávateľ Obec Brehov

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Dodávateľ - IČO 00 331 376

Prílohy

Kúpna zmluva

ID: 12/2022 – Ján Lasek

200,00 €

7.4.2022

Začiatok účinnosti 7.4.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.4.2022

Suma s DPH 200,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ Ján Lasek

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 183/71, 076 05 Brehov

Dodávateľ - IČO 00000000

Prílohy

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.2/2021

ID: 11/2022 – BAMARA

1 020,70 €

7.4.2022

Začiatok účinnosti 7.4.2022

Koniec účinnosti 14.2.2031

Dátum podpísania 7.4.2022

Suma s DPH 1 020,70 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ BAMARA,s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Pod Brehom, 076 05 Brehov

Dodávateľ - IČO 36760901

Prílohy

Súvisiace dokumenty

prenájom poľnohospodárskych pozemkov