Preskočiť na obsah

VZN č.6/2022

Zverejnené
16. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
16. decembra 2022 − 31. decembra 2022
Kategória

o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

na území obce BREHOV

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 6/2022

Prílohy