Preskočiť na obsah

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec BREHOV
Sídlo: Brehov, Hlavná 1/57, PSČ:076 05
Štatutárny zástupca: Marek Balog,starosta obce

E-mail: obecbrehov@trenet.sk
Telefón: +421 56 679 5239
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., pobočka Trebišov
Číslo účtu:11024622/0200
IČO: 00331376