Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Brehov.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Faktúra Vodn?

ID: 2022000141 – Vsl.vod?rensk? spolo?nos?

4 052,64 €

8.6.2022

Dátum splatnosti 20.6.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 1.6.2022

Suma s DPH 4 052,64 €

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ Vsl.vod?rensk? spolo?nos?

Dodávateľ - Sídlo Komensk?ho 50, 042 48 Ko?ice

Dodávateľ - IČO 36570460

Prílohy

Faktúra Potraviny do ?J

ID: 2022000140 – M.A.D.D.FRUIT

14,93 €

8.6.2022

Dátum splatnosti 1.6.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 19.5.2022

Suma s DPH 14,93 €

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ M.A.D.D.FRUIT,s.r.o

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 36730866

Prílohy

Faktúra Zber BRKO

ID: 2022000139 – ESPIK Group s.r.o

21,60 €

8.6.2022

Dátum splatnosti 14.6.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 1.6.2022

Suma s DPH 21,60 €

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ ESPIK Group s.r.o

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 46754768

Prílohy

Faktúra Slu?by Web GIS

ID: 2022000138 – GEODETICCA

29,00 €

8.6.2022

Dátum splatnosti 14.6.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 1.6.2022

Suma s DPH 29,00 €

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ GEODETICCA,s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Flori?nska 19, 040 01 Ko?ice

Dodávateľ - IČO 36572161

Prílohy

Faktúra Slu?by VO

ID: 2022000137 – Lungo Mare

50,00 €

8.6.2022

Dátum splatnosti 10.6.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 1.6.2022

Suma s DPH 50,00 €

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ Lungo Mare,s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Kloko?ov 45, 072 36 Kloko?ov

Dodávateľ - IČO 47450126

Prílohy

Faktúra Telekomunika?n? slu?by

ID: 2022000136 – Slov. telekom.

66,92 €

8.6.2022

Dátum splatnosti 20.6.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 1.6.2022

Suma s DPH 66,92 €

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ Slov. telekom.

Dodávateľ - Sídlo N?m. slob. 6, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Faktúra Spr?va verejn?ho vodovodu

ID: 2022000135 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o

75,00 €

8.6.2022

Dátum splatnosti 14.6.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 31.5.2022

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Stredn? 126, 059 91 Ve?k? Slavkov

Dodávateľ - IČO 31714030

Prílohy

Faktúra materi?l ,,kosa?ka,,

ID: 2022000134 – STAKO servis s.r.o.

464,90 €

8.6.2022

Dátum splatnosti 14.6.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 31.5.2022

Suma s DPH 464,90 €

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ STAKO servis s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Varichovsk? 150/91, 075 01 Trebi?ov

Dodávateľ - IČO 45315329

Prílohy

Faktúra BOZP

ID: 2022000133 – NADA

40,00 €

8.6.2022

Dátum splatnosti 11.6.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 31.5.2022

Suma s DPH 40,00 €

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ NADA

Dodávateľ - Sídlo Stavebn? 2164/4, 075 01 Trebi?ov

Dodávateľ - IČO 46359656

Prílohy

Faktúra Potraviny do ?J

ID: 2022000132 – FBR s.r.o

22,89 €

8.6.2022

Dátum splatnosti 14.6.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 31.5.2022

Suma s DPH 22,89 €

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ FBR s.r.o

Dodávateľ - Sídlo ?.Kossutha 582/58, 077 01 Kr?ovsk? CHlmec

Dodávateľ - IČO 50627708

Prílohy

Faktúra internet M?

ID: 2022000131 – E-MAX INTERNET & IT

10,38 €

8.6.2022

Dátum splatnosti 15.6.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 1.6.2022

Suma s DPH 10,38 €

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ E-MAX INTERNET & IT,s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Cukrovarsk? 2, 075 01 Trebi?ov

Dodávateľ - IČO 36659142

Prílohy

Faktúra V?kon zodpovednej osoby za 06/2022

ID: 2022000130 – osobnyudaj.sk

36,00 €

8.6.2022

Dátum splatnosti 8.6.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 1.6.2022

Suma s DPH 36,00 €

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ osobnyudaj.sk,s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Garbiarska 5, 040 01 Ko?ice

Dodávateľ - IČO 50528041

Prílohy