Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Brehov.

Nadpis

Zverejnené

Návrh VZN č.5/2022

28.11.2022

Prílohy

Popis

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a  podmienky úhrady v školskej jedálni v  zriaďovateľskej pôsobnosti obce Brehov