Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Za obdobie 2018 – 2022

Rudolf Balog

Poslanec

Mgr. Anna Balogová

Poslankyňa

Ján Lasek

Poslanec

Gabriel Rášky

Poslanec

Mgr. Ida Szücs Gazdaghová

Poslankyňa

Ingrid Tóthová

Poslankyňa

Atila Vinclér

Poslanec

Zverejnené 10. marca 2022.
Bez úpravy .