Preskočiť na obsah

Návrh VZN č.6/2022

Zverejnené
30. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
30. novembra 2022 − 14. decembra 2022
Kategória

o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

na území obce BREHOV

Prílohy