Ugrás a tartalomra

Návrh VZN č.6/2022

Közzétett
30. november 2022
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
30. november 2022 − 14. december 2022
Kategória

o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

na území obce BREHOV

Mellékletek