Ugrás a tartalomra

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce BREHOV 21.02.2017