Ugrás a tartalomra

VZN č.4/2022

Közzétett
16. december 2022
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
16. december 2022 − 31. december 2022
Kategória

o vyhlásení záväznej časti  Zmien a doplnkov č. 1  Územného plánu obce Brehov, ktorým sa vymedzujú záväzné časti  Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Brehov a ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/2014, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Územného  plánu  obce Brehov.

Részletek

Dokumentum ID: 4/2022

Mellékletek