Výstavba oddychového spoločeského priestranstva v strede obce

Kategória

Program, opatrenie: Poskytnutie dotácie na základe uznesenia vlády číslo 216 zo dňa  15.05.2019
Cieľ projektu: Výstavba oddychového spoločenského priestranstva v strede obce.                          
Celkové výdavky projektu:            10 000,00 EUR
Požadovaná výška dotácie:          10 000,00 EUR
Súčasný stav:  schválená dotácia vo výške 10 000,00 EUR  

Zverejnené 18. novembra 2019.
Upravené 18. februára 2022.