Prerušenie dodávky pitnej vody !!!

Z dôvodu údržby a opravy obecného vodojemu , bude zastavená dodávka vody v celej obci od 09.09.2022 až do odvolania. Náhradné zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené voznicou na pitnú vodu , ktorá bude dostupná pri obecnom úrade, denne od 09:00 do 15:00 hod.

Ďakujeme za pochopenie.

Zverejnené 9. septembra 2022.
Bez úpravy .