Obecný úrad

Ezt a bejegyzést automatikus fordítással fordíthatja le.

Obecný úrad – je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce.Vnútorná organizácia úradu je upravená organizačným poriadkom obecného úradu schváleným obecným zastupiteľstvom . Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce.

Kontaktné údaje

Önkormányzat Imreg Hlavná 1/57 076 05 Brehov

IČO: 00 331 376
DIČ: 2020773326

056/ 6795239
obecbrehov@trenet.sk

Úradné hodiny

Hé  7:30 – 11:30 12:00 – 15:30
Ke  7:30 – 11:30
Sze  7:30 – 11:30 12:00 – 17:00
Csüt  7:30 – 11:30
Pé  7:30 – 11:30 12:00 – 14:00

Hlavný kontrolór obce

Obecné zastupiteľstvo

Starosta obce

Közzétett 10. március 2022.
Módosítás nélkül .