Ugrás a tartalomra

Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa