Ugrás a tartalomra

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce BREHOV 31.03.2022