Ugrás a tartalomra

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce BREHOV 29.09.2016