Ugrás a tartalomra

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce BREHOV 15.03.2017