Ugrás a tartalomra

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce BREHOV 03.09.2020