Ugrás a tartalomra

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Brehov 10. 12. 2015