Ugrás a tartalomra

Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce formou zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa