VZN č.1/2022

Közzétett
17. október 2022
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
17. október 2022 − 31. október 2022
Kategória

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a  podmienky úhrady v školskej jedálni v  zriaďovateľskej pôsobnosti obce Brehov

Részletek

Dokumentum ID: 1/2022

Mellékletek