Ugrás a tartalomra

VZN č.1-2015 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a o dočasnom obmedzení používania pitnej vody