VZN č.1-2015 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a o dočasnom obmedzení používania pitnej vody

Közzétett
30. április 2015
Kategória

Mellékletek