Postavenie a úlohy HK upravuje zákon č. 369-1990 o obecnom zriadení.

Közzétett
31. március 2017
Kategória

Mellékletek