Ugrás a tartalomra

Postavenie a úlohy HK upravuje zákon č. 369-1990 o obecnom zriadení.