Ugrás a tartalomra

OZNÁMENIE O SPÔSOBE A ROZSAHU VEDENIA A POSK. ÚD. Z EV. VEDENÝCH NÁJOMCOM