Ugrás a tartalomra

Návrh VZN č.7/2022

Közzétett
1. december 2022
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
1. december 2022 − 15. december 2022
Kategória

o hospodárnom nakladaní s  vodou na území Obce Brehov,  o dočasnom obmedzení užívania  vody na iné účely a o spôsobe náhradného zásobovania vodou

Mellékletek