Ugrás a tartalomra

Návrh VZN č.5/2022

Közzétett
28. november 2022
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
28. november 2022 − 12. december 2022
Kategória

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a  podmienky úhrady v školskej jedálni v  zriaďovateľskej pôsobnosti obce Brehov

Mellékletek