Ugrás a tartalomra

Návrh VZN č.4/2022

Közzétett
18. november 2022
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
18. november 2022 − 2. december 2022
Kategória

Návrh VZN č.4 o vyhlásení záväznej časti  Zmien a doplnkov č. 1  Územného plánu obce Brehov, ktorým sa vymedzujú záväzné časti  Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Brehov a ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/2014, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Územného  plánu  obce Brehov.

Mellékletek