Ugrás a tartalomra

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI-HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE BREHOV-NA I. POLROK 2023.