Ugrás a tartalomra

Kultúrny dom Brehov- SO 01 Zateplenie a SO 02 Stavebné úpravy

Közzétéve 28.12.2021.

Kategória

Program, opatrenie: Poskytnutie podpory z prostriedkov Enviromentálneho fondu
Cieľ projektu: Zateplenie stien a rekonštrukcia stropov a strechy, výmena okien a dvier, modernizácia zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla.                       
Celkové výdavky projektu:            222 294,74 EUR
Požadovaná výška dotácie:          211 180,00  EUR
Súčasný stav:  schválená dotácia vo výške 211 180,00 EUR