Ugrás a tartalomra

Detský svet v Brehove

Közzétéve 18.11.2019.

Kategória

Program, opatrenie: Výzva Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019.

Cieľ projektu:   je aktívne trávenie voľného času detí a mládeže , uprednostnenie zábavno- výchovných aktivít pred pasívnym trávením voľného času- fajčenie, alkohol, sledovanie televízie a internetu ako potenciáneho zdroja vzniku sociálno- patologických javo u detí a mládeže.                            

Celkové výdavky projektu:            11 000,00  EUR
Požadovaná výška dotácie:          11 000,00 EUR
Súčasný stav:  schválená dotácia vo výške  8 000,00 EUR