Prerušenie dodávky pitnej vody !!!

Ezt a bejegyzést automatikus fordítással fordíthatja le.

Z dôvodu údržby a opravy obecného vodojemu , bude zastavená dodávka vody v celej obci od 09.09.2022 až do odvolania. Náhradné zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené voznicou na pitnú vodu , ktorá bude dostupná pri obecnom úrade, denne od 09:00 do 15:00 hod.

Ďakujeme za pochopenie.

A tartalom készítése folyamatban van.

Közzétett 9. szeptember 2022.
Módosítás nélkül .