Oznámenie elektronickej adresy na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022

Ezt a bejegyzést lefordíthatja automatikus fordítással.

Obec Brehov
OZNÁMENIE
e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie
pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022


Kontakt: e-mail: obecbrehov@trenet.sk
V Brehove 20 . júla 2022

A tartalom készítése folyamatban van.

Közzétett 20. július 2022.
Módosítás nélkül .