Odpočet vodomerov

Ezt a bejegyzést automatikus fordítással fordíthatja le.

Oznamujeme občanom, že od 07.06.2022 do 10.06.2022 v pracovných dňoch, v čase od 8:00 do 15:00 hodiny sa uskutoční odpočet vodomerov v obci. Žiadame občanov, aby sprístupnili vodomery a tým umožnili odčítanie.

A tartalom készítése folyamatban van.

Közzétett 6. június 2022.
Módosítás nélkül .