Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Brehov.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ Milan Mantič - IZO-TREND

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 20, 076 22 Vojčice

Dodávateľ - IČO 33146161

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o dielo ,,Zateplenie a realizácia stavebných úprav KD v obci Brehov ,,

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.7.2022

Suma s DPH 1 500,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ Attila Lengyel

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 8.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.6.2022

Suma s DPH 1 900,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ Karmen Pál-Baláž - KAI Music

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.5.2022

Suma s DPH 151,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ Alphabet group s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 53056043

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ Slovak Telekom, a.s

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 13.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.5.2022

Suma s DPH 500,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Reformovaná kresťanská cirkev v Brehove

Objednávateľ - Sídlo Kláštroná, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 0017991

Dodávateľ Obec Brehov

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Dodávateľ - IČO 00 331 376

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.4.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ Environmentálny fond

Dodávateľ - Sídlo Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava

Dodávateľ - IČO 30796491

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 29.4.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.4.2022

Suma s DPH 300,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ Alphabet group s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 53056043

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 29.4.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.4.2022

Suma s DPH 13 800,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ BKS-Leasing s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Pribinova 4, 811 09 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31644333

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 25.4.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 25.4.2022

Suma s DPH 2 000,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ PRO CULTURA IMREGH

Objednávateľ - Sídlo Kláštorná 21/2, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 50617435

Dodávateľ Obec Brehov

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Dodávateľ - IČO 00 331 376

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 7.4.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.4.2022

Suma s DPH 200,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ Ján Lasek

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 183/71, 076 05 Brehov

Dodávateľ - IČO 00000000

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 7.4.2022

Koniec účinnosti 14.2.2031

Dátum podpísania 7.4.2022

Suma s DPH 1 020,70 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ BAMARA,s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Pod Brehom, 076 05 Brehov

Dodávateľ - IČO 36760901

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

prenájom poľnohospodárskych pozemkov