Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Brehov.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dátum podpísania 22.6.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ Trojan Ján, JUDr.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 22.6.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 200,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ Varanai Adrian

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 24.5.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ Environmentálny fond

Dodávateľ - Sídlo Martinská 49, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 30796491

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Z M L U V A č. 220008 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

Dátum podpísania 22.5.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 599 913,11 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ NOVICOM s.r.o

Dodávateľ - Sídlo 61, 076 12 Slivník

Dodávateľ - IČO 36591891

URL profilu verejného obstarávania https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/598074?cHash=6b31a909a4902eed97d79b3c3ff11303

Prílohy

Popis

 link na verejné obstarávanie : https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/598074?cHash=6b31a909a4902eed97d79b3c3ff11303

Dátum podpísania 28.4.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 14 348,23 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ NAJ - STAV s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 3063, 072 31 Vinné

Dodávateľ - IČO 45875669

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 25.4.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Michalovská 10, 073 01 Sobrance

Dodávateľ - IČO 36730866

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 18.4.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 2 500,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ PRO CULTURA IMREGH

Dodávateľ - Sídlo Kláštorná 21/2, 076 05 Brehov

Dodávateľ - IČO 50617435

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 12.4.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 376,42 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Dodávateľ - Sídlo M.R.Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov

Dodávateľ - IČO 30794536

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 18.4.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 500,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Reformovaná kresťanská cirkev v Brehove

Objednávateľ - Sídlo Kláštorná 21/2, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 0017991

Dodávateľ Obec Brehov

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Dodávateľ - IČO 00 331 376

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 11.4.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ ULTIMA TV, spol. s r. o.

Objednávateľ - Sídlo Komenského 73, 075 01 Trebišov

Objednávateľ - IČO 45346828

Dodávateľ Obec Brehov

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Dodávateľ - IČO 00 331 376

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 29.3.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 2 500,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ FUTBALOVÝ KLUB SLOVAN BREHOV

Objednávateľ - Sídlo Pod Brehom 49, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 31313957

Dodávateľ Obec Brehov

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Dodávateľ - IČO 00 331 376

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 29.3.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 4 723,25 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30794536

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy