Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Brehov.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 19.1.2022

Dátum platby 9.1.2022

Dátum evidencie 9.1.2022

Suma s DPH -1 160,00 €

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ innogy Slovensko s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 429 1 Košice

Dodávateľ - IČO 44291809

Prílohy

Popis

Preplatok

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 21.1.2022

Dátum platby 7.1.2022

Dátum evidencie 7.1.2022

Suma s DPH 84,00 €

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ RELIA,s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Trnavská 80, 821 02 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31369308

Prílohy

Popis

Webinár

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 13.1.2022

Dátum platby 6.1.2022

Dátum evidencie 6.1.2022

Suma s DPH 40,00 €

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ NADA

Dodávateľ - Sídlo Stavebná 2164/4, 750 1 Trebišov

Dodávateľ - IČO 46359656

Prílohy

Popis

BOZP

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 15.1.2022

Dátum platby 5.1.2022

Dátum evidencie 5.1.2022

Suma s DPH 10,38 €

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ E-MAX INTERNET & IT,s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Cukrovarská 2, 750 1 Trebišov

Dodávateľ - IČO 36659142

Prílohy

Popis

internet

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 14.1.2022

Dátum platby 5.1.2022

Dátum evidencie 5.1.2022

Suma s DPH 29,00 €

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ GEODETICCA,s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Floriánska 19, 400 1 Košice

Dodávateľ - IČO 36572161

Prílohy

Popis

Web GIS

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 18.1.2022

Dátum platby 5.1.2022

Dátum evidencie 5.1.2022

Suma s DPH 58,38 €

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ Slov. telekom.

Dodávateľ - Sídlo Nám. slob. 6, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Popis

Telek.služ

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 8.1.2022

Dátum platby 5.1.2022

Dátum evidencie 5.1.2022

Suma s DPH 36,00 €

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ osobnyudaj.sk,s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Garbiarska 5, 400 1 Košice

Dodávateľ - IČO 50528041

Prílohy

Popis

GDPR

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 13.1.2022

Dátum platby 6.1.2022

Dátum evidencie 3.1.2022

Suma s DPH 40,00 €

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ NADA

Dodávateľ - Sídlo Stavebná 2164/4, 750 1 Trebišov

Dodávateľ - IČO 46359656

Prílohy

Popis

BOZP

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 14.1.2022

Dátum platby 5.1.2022

Dátum evidencie 3.1.2022

Suma s DPH 29,00 €

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ GEODETICCA,s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Floriánska 19, 400 1 Košice

Dodávateľ - IČO 36572161

Prílohy

Popis

Web GIS

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 15.1.2022

Dátum platby 5.1.2022

Dátum evidencie 1.1.2022

Suma s DPH 10,38 €

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ E-MAX INTERNET & IT,s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Cukrovarská 2, 750 1 Trebišov

Dodávateľ - IČO 36659142

Prílohy

Popis

internet

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 18.1.2022

Dátum platby 5.1.2022

Dátum evidencie 1.1.2022

Suma s DPH 58,38 €

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ Slov. telekom.

Dodávateľ - Sídlo Nám. slob. 6, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Popis

Telek.služ

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 8.1.2022

Dátum platby 5.1.2022

Dátum evidencie 1.1.2022

Suma s DPH 36,00 €

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ osobnyudaj.sk,s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Garbiarska 5, 400 1 Košice

Dodávateľ - IČO 50528041

Prílohy

Popis

GDPR