Preskočiť na obsah

Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa