VZN č. 4-2015 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

Zverejnené
31. decembra 2015
Kategória

Prílohy