Preskočiť na obsah

VZN č. 4-2015 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane