VZN č.1-2015 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a o dočasnom obmedzení používania pitnej vody

Zverejnené
30. apríla 2015
Kategória

Prílohy