Výzva na vykonanie výrubu /okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky

Zverejnené
25. apríla 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
25. apríla 2023 − 26. mája 2023
Kategória

Prílohy